top of page
DSC_1289_bewerkt.jpg

I got a Nikon camera, I love to take photographs 

Welkom op de site van SydVest Photography  ["suutwest"= zuidwest(er)]
Welcome to the homepage of SydVest (suutwest = sou'wester hat) Photography website.

(for English continu below)
Zoals een zuidwester bescherming en plezier biedt tijdens zwaar weer op het water, zo kunnen foto's (en fotografie) plezier en rust bieden tijdens goed en zwaar weer in het dagelijkse bestaan. 
Als amateur, letterlijk liefhebber, leg ik graag mooie eenvoudige beelden vast van natuur en cultuur in mijn directe omgeving en tijdens mijn camperreizen door Europa. 

Schoonheid  kan naast plezier en rust, ook inspiratie, motivatie, troost of zelfs redding (volgens Dostojevski) brengen.

Als je die schoonheid niet daadwerkelijk zelf kunt opzoeken, dan kun je wel altijd van genieten van die schoonheid, door de foto's digitaal te bekijken of door je te omringen met afgedrukte versies.

Daarom, maar vooral uit enthousiasme voor deze liefhebberij deel ik mijn foto's op deze site en op Facebook en Instagram.

IMG_20190408_083947_994.jpg

D

Ik heb mijn favoriete foto's onderverdeeld in 3 thema's:
1. a touch of: een beetje kunst, cultuur, natuur of een combinatie daarvan.
2. major details: eenvoudige details en macro van de natuur.

3. black and whitezwart-wit foto's van allerlei objecten

Alle foto's zijn te bestellen. 

Ieder najaar ontwerp ik kalenders voor het nieuwe jaar.
Kijk bij 'products' voor meer informatie over prijzen, formaten, materialen en bestellen. 
Voor alle vragen en bestellingen kun je gebruik maken van het contactformulier.

Hartelijk dank!

De titels van de meeste foto's zijn gebaseerd op lyrics van uiteenlopende liedjes. Door fotografie met muziek te verbinden, ontstaat er een andere dimensie omdat je  bij wijze van spreken mee kunt zingen met de foto's:  Dus noem ik ze 'sing-along-pictures'

k

zeeland.jpg

Like a sou'wester provides you protection and pleasure during heavy weather on the water, pictures (and photography) can also give you joy and peace during fair and heavy weather in daily life.

As an amateur, litteraly lover, I like to capture pretty and simple images of nature and culture in my direct surroundings and during my motorhome (campervan) trips through European countries.

Beauty can bring us, besides pleasure and peace, also inspiration, motivation, comfort or even rescue ( according to Dostojevski).
If you're yourself not in the position of searching and finding this beauty  in the world around you, you can always enjoy this beauty by watching digital pictures or surround yourself with printed versions.
That's why, but especially because of my enthusiasm, I love to share my pictures at this website and on Facebook and Instagram.

The titles of the pictures are based on lyrics of all kind of songs. Through making the connection between photography and music, there arises another dimension because you can so to speak sing along with the pictures: So I call them 'sing-along-pictures'i

I subdivided my favorite photos in 3 themes:
1. a touch of: a bit of art, culture, nature or a combination of all
2. major details: simple details and macro of nature

3. black and whiteblack and white of all kinds of objects

It's possible to order all pictures in different sizes and material.

Every autumn I design calendars for the year coming.

Have a look at the page "products" for all the information.
You can use the contactform for all your questions and orders.

Thank You very much!

bottom of page